Având în vedere că începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), considerăm că este un moment potrivit să vă informăm asupra temeiului prelucrarii datelor personale, tipului de date personale pe care le prelucrăm, scopului prelucrării acestora, precum și asupra drepturilor persoanelor vizate.

TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, respectiv prelucrarea este legală fiind necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

CE DATE PERSONALE PRELUCRAM

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de identificare ale persoanelor care reprezintă societatea dumneavoastră, precum și pe cele ale persoanelor din cadrul echipelor ce activează în cadrul societății dumneavostră, precum: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de la locul de muncă (compania cu care avem relații comerciale sau care are interes să afle informații despre produsele, serviciile, activitățile pe care noi le derulăm pe piața de materiale de construcții sau pentru dezvoltarea acesteia) sau să participe în cadrul unor programe și promoții derulate de noi.

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a executa contractul încheiat între părți, de a furniza produse și servicii sau pentru a vă oferi asistență tehnică sau de marketing, de a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim (preluând feedback direct de la dumneavoastră și prin intermediul agențiilor de cercetare mandatate sa vă contacteze).

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeaună fie pe executarea contractelor de vânzări, de prestări servicii sau de marketing sau a altor tipuri de parteneriate încheiate cu noi, fie pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră, dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Sub rezerva legii aplicabile și a anumitor excepții, restricții sau circumstanțe, puteți avea:

Aceste drepturi pot fi exercitate prin solicitare scrisă trimisă la:

Departamentul de Marketing
Sediu social: Strada Varianta Nord, Nr. 61, 910053, Călărași
Email: GDPR.SGGRO@saint-gobain.com

Vi se va răspunde într-un termen rezonabil, în conformitate cu reglementarile aplicabile.

PARCURGEȚI AICI CONȚINUTUL COMPLET AL POLITICII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL A GRUPULUI SAINT-GOBAIN

și AICI NOTA JURIDICĂ CE STABILEȘTE DOMENIUL DE APLICARE ȘI TERMENII DE UTILIZARE AFERENTE PLATFORMELOR NOSTRE DIGITALE

Vă mulțumim,
Echipa Saint-Gobain Gobain Building Glass